Výlet Holíč,Kopčany,Zámčisko,Hoštecná studnička 23.7.2016