Venujte nám 2 % z dane

Obrázok používateľa Dominik Morávek

Keď budete premýšľať kam s 2%, tak k nám. Na každom premietaní máme dobrovoľné vstupné a vyzbierané peniaze používame na organizovanie ďalšieho premietania a bežné fungovanie organizacie. Z tohto si však nedokážeme zakúpiť pre nás tak dôležité technické vybavenie, čo je základ. Z vašich 2 %, ktoré ste nám darovali sme kúpili notebook, zaobstarali sme kvalitné zvukové zariadenie a jednoduchý digitálny fotoaparát. Veríme, že nám pomôžete s 2% aj v tomto roku a podarí sa nám zakúpiť pre premietanie a organizovanie ďalšich podujatí nevyhnutné veci. Ďakujeme.

 

 

Ako poukázať % dane pre občianske združenie DoLuRe

Ak ste zamestnanec:

Ak ste zamestnanec a nevykonávali ste dobrovoľnícku činnosť, môžete poukázať 2%. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, máte možnosť venovať 3% z dane (požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce).

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby.

2. Stiahnite si predvyplnený súbor v pdf tu: v2pv21_1 a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane DoLuRe o.z.

3. Potrebné údaje:

 • IČO: 42165172
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): DoLuRe o.z.
 • Sídlo: Dojč 408, 906 02 Dojč

3. Pošlite/doručte daňovému úradu v mieste bydliska všetky potrebné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane a potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti. V prípade, že môžete darovať 3%, tak aj Potvrdenie organizácie, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín.

Ak ste fyzická osoba (napr. živnostník), ktorá si sama podáva daňové priznanie:

1. Po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech DoLuRe o.z. poukázať, ak ste neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 €. Alebo  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%).

3. Potrebné údaje na vyplnenie:

 • IČO: 42165172
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): DoLuRe o.z.
 • Sídlo: Dojč 408, 906 02 Dojč

 

4.  Pri administratíve nám pomôže, že môžete oznámiť združeniu, že ste jej Vy zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... nie však poukázaná suma).

5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2023 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech DoLuRe o.z.

Ak ste právnická osoba -  1,5% (2%)

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

2. Ak právnická osoba nedarovala financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účet (aj inej organizácii ako DoLuRe o.z.), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. Ak právnická osoba darovala v roku 2020 do termínu podania daňového priznania financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať DoLuRe o.z. 2% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky.

3. Potrebné údaje:

 • IČO: 42165172
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): DoLuRe o.z.
 • Sídlo: Dojč 408, 906 02 Dojč

4. Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne podľa sídla) a zaplaťte daň z príjmov. 

Ďakujeme!

 

Pridať nový komentár

Plain text

 • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
 • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.