Výlet Holíč, Kopčany, Zámčisko, Hoštecná studnička